VI SAVJETOVANJE CG KO CIGRE

VI SAVJETOVANJE CG KO CIGRE

 

UPUTSTVA

 

PRIJAVA UČEŠĆA

Prijavu učešća ispunjava svaki učesnik Savjetovanja.

Iznos kotizacije je 150€ do 22.04.2019., a poslije toga 170€ sa PDV-om.

Radne organizacije koje vrše kolektivnu prijavu učešća, uz pojedinačne prijave, prilažu i spisak učesnika koje prijavljuju.

Ispunjenu prijavu učešća treba najkasnije do 06.05.2019. poslati na e-mail adresu snezana.stankovic@cigre.me ili fax: +382 20 203 186

 

NOVO: Studentima osnovnih studija elektrotehnike omogućeno je učešće na VI Savjetovanju uz “Studentsku kotizaciju”. Pravo na “Studentsku kotizaciju” u iznosu od 50€ stiče se podnošenjem Uvjerenja o statusu studenta, izdatog od strane studentske službe.

“Studentska kotizacija” obezbjeđuje učesniku pravo učešća u radu savjetovanja, pravo na USB memoriju sa radovima sa Savjetovanja, Program rada na Savjetovanju, Zbornik kratkih sadržaja, Torbu sa pratećim sadržajem i Izvještaj o radu Savjetovanja.

 

 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Prije rezervacije smještaja treba izvršiti prijavu učešća i uplatiti kotizaciju.

Ispunjen formular za rezervaciju smještaja treba poslati na e-mail adresu snezana.stankovic@cigre.me ili fax: +382 20 203 186

Krajnji rok za rezervaciju smještaja 06.05.2019.

Krajnji rok za otkaz rezervacije 10.05.2019.

 

PROGRAM MARKETINGA

Oblici učešća firmi na VI Savjetovanju CG KO CIGRE su:

 • Generalni pokrovitelj
 • Veliki pokrovitelji
 • Pokrovitelji
 • Sponzori svečanog otvaranja i koktela dobrodošlice
 • Sponzori panel prezentacija
 • Sponzori
 • Stručno-poslovne prezentacije
 • Zakup izložbenog prostora
 • Pano prezentacije
 • Distribucija promo-materijala
 • Oglašavanje

Prava po osnovu pokroviteljstva, sponzorstva, prezentacija, zakupa izložbenog prostora i distribucije promo - materijala su definisani Programom marketinga VI Savjetovanja CG KO CIGRE .

Popunjenu prijavu za program marketinga dostaviti do 15.04.2019. godine u Sekretarijat CG KO CIGRE

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, 81000 Podgorica, CRNA GORA
Tel: + 382 20 407 694
Fax: + 382 20 203 186
e-mail: snezana.stankovic@cigre.me  i radmila.grujic@cigre.me

 

Visina kotizacije za sve učesnike do 22.04.2019. iznosi 150€, a poslije toga 170€. Organizacije koje prijave 5 i više učesnika stiču pravo na besplatnu svaku petu kotizaciju. Uplatom kotizacije stičete pravo na: materijale Savjetovanja, akreditaciju, učešće na koktelima i zajedničkoj večeri u toku Savjetovanja.

Sva plaćanja po Programu marketinga će se vršiti na osnovu Prijave učesnika i izdate profakture CG KO CIGRE.

 

Prijava za transfer

Organizator u saradnji sa firmom Congress Travel nudi uslugu transfera učesnika od aerodroma Podgorica, Tivat i Dubrovnik do Hotela “Mediteran” u Bečićima.

Ispunjenu prijavu za transfer  treba najkasnije do 06.05.2019. poslati na e-mail adresu snezana.stankovic@cigre.me ili fax: +382 20 203 186

Transfer će se obavljati luksuznim vozilom (max 3 osobe).

Po potrebi moguće je organizovati i prevoz Minivanom (max 7 osoba).

 

Transfer TESLA vozilima

Obavještavamo Vas da ce učesnici,  tokom četvorodnevnog VI savjetovanja CG KO CIGRE, imati mogućnost rezervacije prevoza sa Tesla autotmobilima na električni pogon. Prvi put u Crnoj Gori Tesla club omogućiće korišćenje Teslinih automobila na električni pogon čime ćete biti upoznati sa najnovijim tehnologijama i osjetiti budućnost novog prevoza. Za više informacija pogledajte ponudu na našem ili engleskom jeziku.

 

 

OKRUGLI STO

I - Evropski standard EN 50341-1:2012 za projektiranje
i gradnju nadzemnih vodova iznad 1 kV

Uvodničar: Krešimir Bakič - ELES, Slovenija [PPT]

Moderator : Ranko Radulović - CEDIS d.o.o. Podgorica

II - Uticaj vjetra i PV na sigurnost sistema u budućnosti

Uvodničar: Ervin Spahić - Siemens, Njemačka [PPT]

Moderator : Prof.dr Vladan Radulović - ETF, Univerzitet Crne Gore

Rezultati prve/druge ankete.

III - Planovi razvoja energetskog sektora Crne Gore

Uvodničari:

 • Darko Krivokapić - EPCG AD Nikšić
 • Leda Minić, Ivan Bulatović - CGES AD Podgorica
 • Dragoslav Damjanović – CEDIS d.o.o. Podgorica

Moderator : Prof. dr M. Ostojic. - Predsjednik CG KO CIGRE

Uvodničari će imati na raspolaganju do 30 min. Diskusija se otvara nakon završetka prezentacija.

Teme okruglih stolova i njihove prezentacije biće dostupne na USB memoriji VI Savjetovanja CG KO CIGRE.

 

Pokrovitelji i sponzori

 

PRATEĆI PROGRAM SAVJETOVANJA

Za učesnike Savjetovanja Organizacioni odbor je pripremio prateći program:

•     Svečano otvaranje (utorak, 14.05.2019., 19h) - Amfiteatar, Hotel “Mediteran”

•     Koktel dobrodošlice (utorak, 14.05.2019., 20h) - lobby bar „Akvarius“, Hotel “Mediteran”

•     Zajednička večera (četvrtak, 16.05.2019., 20h) - Svečana sala Kongresnog centra, Hotel “Mediteran”