CG KO CIGRE

CG KO CIGRE

Crnogorski Komitet Međunarodnog vijeća za velike električne mreže je samostalna, dobrovoljna organizacija, koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i naučnim pitanjima iz područja proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, proizvodnje električne opreme i problematikom elektroenergetskih sistema.

CG KO CIGRE je osnovan na Skupštini 29.03.2008. godine i nastavlja kontinuitet djelovanja svih dotadašnjih aktivnosti crnogorskog dijela JUKO CIGRE do 2007. godine.

Osnovni ciljevi CG KO CIGRE su:

  • ostvarivanje stručnih i naučnih aktivnosti u oblasti planiranja, izgradnje i eksploatacije elektroenergetskih sistema i u oblasti proizvodnje opreme za te sisteme,
  • unapređivanje djelatnosti proizvodnje, prenosa, distribucije električne energije i proizvodnje električne opreme, na stručnom, naučnom i organizacionom području,
  • unapređivanje položaja članova CG KO CIGRE u struci, na domaćem i međunarodnom planu.

U ostvarivanju svojih ciljeva CG KO CIGRE naročito razvija razmjenu tehničkih informacija i iskustava i daje inicijative za proučavanje pitanja od interesa za crnogorski elektroenergetski sistem i njegove elemente.