U Ljubljani održan sastanak SEERC CIGRE Upravnog odbora i Tehničkog komiteta

28. i 29. februara 2024. godine u Ljubljani je održan sastanak predstavnika članova SEERC CIGRE. Na sastanku su, uz Generalnog sekretara CIGRE Philippe Adam-a, učestvovali predstavnici nacionalnih komiteta Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Gruzije, Grčke, Italije, Kosova, Crne Gore, Srbije, Slovenije i Turske, naglašavajući širok regionalni značaj SEERC CIGRE u unaprjeđenju elektroenergetskog sektora u jugoistočnoj Evropi. Gospodin Edhem Bičakčić, predsjednik SEERC-a, otvorio je sastanak dajući važne novosti o novom sastavu Upravnog odbora (MB) i Tehničkog komiteta (TAC) za period od 2023. do 2025. godine.

Za predsjedavajuću Tehničkim komitetom izabrana je Sabina Dacić-Lepara, a zatim je prezentovan plan aktivnosti do završetka 5. SEERC konferencije zakazane za narednu godinu u Sarajevu.

Tokom sastanka predstavljeni su izvještaji o aktivnostima radnih grupa, uz diskusije o preferencijalnim temama za predstojeću SEERC konferenciju, koja je zakazana za 2025. godinu u Bosni i Hercegovini. Tematski fokus konferencije biće usredsređen na ključne aspekte energetske efikasnosti, obnovljive energije, dekarbonizaciju, razvoj tržišta električne energije i digitalizaciju elektroenergetskog sistema.