KAKO POSTATI ČLAN CG KO CIGRE

KAKO POSTATI ČLAN CG KO CIGRE

Član CG KO CIGRE možete postati podnošenjem Zahtjeva za učlanjenje Sekretarijatu CG KO CIGRE, uz plaćanje članarine i upis u registar članova.

Godišnja članarina za individualne članove za godinu 2023 iznosi 10 €, a godišnja članarina za kolektivne članove za 2023. godinu  iznosi:

  • za Kolektivne članove tip 1 za 2021.g. 1.000€,
  • za Kolektivne članove tip 2 za 2021.g. 5.000€,
  • za Kolektivne članove tip 3 za 2021.g. 10.000€.

Tip Kolektivnog člana zavisi od broja zaposlenih.

Kolektivni članovi tip 1 su javne ili privatne kompanije, naučne i/ili tehničke organizacije, istraživački instituti ili administrativni organi koji imaju do 50 zaposlenih.

Kolektivni članovi tip 2 su javne ili privatne kompanije, naučne i/ili tehničke organizacije, istraživački instituti ili administrativni organi koji imaju od 50 do 300 zaposlenih.

Kolektivni članovi tip 3 su javne ili privatne kompanije, naučne i/ili tehničke organizacije, istraživački instituti ili administrativni organi koji imaju više od 300 zaposlenih.

 

Univerziteti i druge obrazovne institucije smatraju se Kolektivnim članovima tip 1.

 

 

Članarina se uplaćuje na žiro račun CG KO CIGRE 510-21265-71 CKB AD Podgorica.

Za sve dodatne informacije obratite se našem Sekretarijatu.

 

Zahtjev za učlanjenje za individualne članove

Zahtjev za učlanjenje za kolektivne članove