SEKRETARIJAT

SEKRETARIJAT

Koordinisanje rada organa Crnogorskog Komiteta CIGRE i izvršavanje poslova utvrđenih Statutom i drugim opštim aktima, obavlja Sekretarijat u sljedećem sastavu:

 

Vladimir Kostić, dipl.el.ing.
Sekretar
E-mail: vladimir.kostic@epcg.com
Snežana Stanković
administrator
Tel: + 382 20 404 951
Fax: + 382 20 203 186
E-mail: snezana.stankovic@cigre.me
Ljiljana Bajić, dipl.ecc.
računovođa
E-mail: ljiljana.bajic@epcg.com