ČLANSTVO U CG KO CIGRE

ČLANSTVO U CG KO CIGRE
Kolektivni članovi

Kolektivni članovi Crnogorskog Komiteta CIGRE:

 

Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić
Crnogorski elektroprenosni sistem A.D. Podgorica
Regulatorna agencija za energetiku 
Inženjerska komora Crne Gore
Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica
Crnogorski operator tržišta