NCC Montenegro i CIGRE organizovali su uspješnu radionicu na temu HPC i AI u energetskom sektoru

NCC Montenegro je u saradnji sa Crnogorskim nacionalnim komitetom CIGRE, jednom od vodećih svetskih organizacija za elektroenergetske sisteme, 29. marta 2024. godine uspešno organizovao kolaborativnu radionicu sa fokusom na mogućnostima i prednostima HPC i AI tehnologija u energetskom sektoru, najbolje prakse u industriji i primjerima modeliranja energetskih metrika. Radionici je prisustvovalo cca. 30 učesnika, akademskih istraživača i stručnjaka iz industrije, koji se svakodnevno susrijeću sa istraživanjima i primjerima iz prakse u domenu energetskog sektora i veštačke inteligencije zasnovane na HPC-u.

Predstavnici HPC Nacionalnog centra kompetencija Crne Gore, Sanja Nikolić i Luka Filipović, predstavili su EUROCC2 projekat, NCC usluge, pristup EuroHPC infrastrukturi, PC4SME alat za procjenu i istraživanje, kao i uspješne priče koje pokazuju napredak u HPC i AI aplikacijama u energetskom sektoru.

 

G-din Darko Krivokapić, izvršni direktor Direkcije za upravljanje energijom Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), predstavio je karakteristike energetskog sistema Crne Gore i izazove kratkoročnih i dugoročnih predviđanja cijena i potrošnje energije u zavisnosti od energetskog bilansa Crne Gore, obnovljivih izvora energije, vremenskih uslovi i dinamika trgovine, rizika sa kojima se suočavaju tržišta električne energije.

 

Mr Milutin Pavićević doktorand na Univerzitetu Donja Gorica i generalni direktor Alicorn-a, predstavio je proračune metrika električne energije za dan unaprijed (cijene i opterećenja) sa različitim modelima vještačkih neuronskih mreža i poređenje njihove tačnosti na datom skupu podataka, elaborirajući moguće komercijalne implikacije u energetici sektoru.

Mr Lazar Šćekić, asistent u nastavi i doktorand na Univerzitetu Crne Gore, upoznao je prisutne sa svojim istraživačkim radom o sigurnosnim izazovima elektroenergetske infrastrukture (GPS spoofing) i pouzdanim AI metodama za zaštitu elektroenergetskih sistema od sajber napada.

 

Mr Ivan Vujović, doktorand na Univerzitetu u Beogradu i generalni direktor Teringa, predstavio je modele koji se odnose na predviđanje proizvodnje i potrošnje električne energije u električnom sistemu korišćenjem rekurentnih neuronskih mreža, govoreći o parametrima kvaliteta koji određuju i unapređuju prediktivno funkcionisanje energetskih sistema.

 

Na radionici HPC i AI u energetskom sektoru su prikazane usluge NCC Montenegro i infrastrukturni resursi EuroHPC, koje su besplatno dostupne crnogorskoj industriji u svrhu istraživanja, razvoja i inovacija.


Intenzivna diskusija i razmena mišljenja i iskustava između istraživača, inženjera i meteorologa otvara mogućnosti za produktivnu saradnju u razvoju i kalibraciji računarski zahtevnih AI/ML simulacija za nacionalne energetske skupove podataka, kako bi se poboljšala tačnost učenja, stope predikcija i potencijal njihove komercijalne upotrebe u energetskom sistemu Crne Gore.