U Cavtatu održan sastanak SEERC CIGRE Tehničkog komiteta

27. i 28. maja 2024. godine u Cavtatu je održan sastanak predstavnika Nacionalnih komiteta koji sačinjavaju regionalni komitet SEERC CIGRE. Prisutni su bili predstavnici Nacionalnh komiteta iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Italije, Kosova, Crne Gore Srbije, Slovenije i Turske.

Na sastanaku su u primarnom fokusu bile aktivnosti vezane za pripreme za 5. SEERC konferenciju, zakazanu u Sarajevu 2025. godine. Definisane su ključne teme konferencije, kao što su: povećanje energetske efikasnosti, integracija kapaciteta obnovljivih izvora energije, primjenu novih tehnologija za dekarbonizaciju, razvoj tržišta električne energije i rješavanje pitanja “elastičnosti” (resilience) elektroenergetskih sistema.

Pored toga, na sastanku je prezentovan i upitnik SEERC-a, dizajniran da prikupi povratne informacije od zemalja članica kako bi se identifikovale oblasti za poboljšanje. Sastanak je zaključen završnim napomenama koje sumiraju diskusije i ponavljaju važnost nastavka saradnje u okviru SEERC-a u cilju rješavanja evoluirajućih izazova u elektroenergetskom sektoru.

Narednog dana održana je sedma CIGRE SEERC radionica na temu „Upravljanje prostornim, ekološkim i lokacijskim izazovima u razvoju elektroenergetskih objekata“. Ovaj sastanak je naglasio posvećenost SEERC CIGRE rešavanju kritičnih pitanja u elektroenergetskom sektoru u jugoistočnoj Evropi i podsticanju saradnje među zemljama u regionu.

Predstavnici nacionalnih komiteta prenijeli su svoja nacionalna iskustva i strategije. Prezentacije su bile fokusirane na prostorna pitanja u postavljanju elektroenergetskih objekata, odnosno zakonskoj regulativi i standardima, uključujući prostorno i urbanističko planiranje, integraciju objekata u postojeći urbani kompleks, pristupne saobraćajnice i priključenje na elektroenergetski sistem. Takođe, radionica se bavila izazovima vezanim za elektromagnetna polja u blizini elektroenergetskih objekata, posebno nadzemnih vodova, i razmatrala odgovarajuća zakonska rešenja i propise.