UPRAVNI ODBOR

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine koji je odgovoran za sve odluke koje je nužno donijeti između dva njena zasijedanja.

Upravni odbor Crnogorskog Komiteta CIGRE čine predsjednik i potpredsjednik CG KO CIGRE:

Mr Predrag Mijajlović, dipl.el.ing.
predsjednik CG KO CIGRE
CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 407 649
Fax: + 382 20 407 665
E-mail:predrag.mijajlovic@cges.me
Doc dr Martin Ćalasan, 
potpredsjednik CG KO CIGRE
Elektrotehnički fakultet UCG Podgorica
Bulevar Džordža Vašingtona bb
81000 Podgoricaca
Tel: + 382 20 242 799
Fax: + 382 20 245 873
E-mail: martinc@t-com.me

 

i predsjednici studijskih komiteta:

 

MSc Mihailo Micev,
predsjednik STK A1
Elektrotehnički fakultet UCG Podgorica
Bulevar Džordža Vašingtona bb
81000 Podgoricaca
Tel: +382-67-864-554
E-mail: mihailo.micev@gmail.com ;
 mihailom@ucg.ac.me
Janko Gardašević,
predsjednik STK A2
HE Perućica, EPCG
Vuka Karadžića br. 2
81400 Nikšić
Mob: +382 67 220 488
E-mail: janko.gardasevic@epcg.com
Stevan Čanović, 
predsjednik STK A3
CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Tel: +382 20 416 815
Tel: + 382 67 632 509
E-mail: stevan.canovic@cges.me  
Boris Babović,
predsjednik STK B1
   
Ranko Radulović, dipl.el.ing
predsjednik STK B2
CEDIS DOO Podgorica
Ivana Milutinovića br. 12
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 404 902
E-mail: ranko.radulovic@cedis.me
Nikola Daković,
predsjednik STK B3

EPCG Nikšić
Vuka Karadžića br. 2
81400 Nikšić

Tel. +382 67 218 774
E-mail: nikola.dakovic@epcg.com

dr Nikola Kuljača, dipl.el.ing.
predsjednik STK B4

TERNA Crna Gora d.o.o.
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 130
81000 Podgorica
Tel: + 382 69 761 931
Fax: + 382 77 300 024
E-mail: nikola.kuljaca@terna.it
Ratko Pavićević, dipl.el.ing.
predsjednik STK B5
EPCG AD Nikšić
Vuka Karadžića br. 2
81400 Nikšić
Tel: +382 67 220 611
Fax:
E-mail: ratko.pavicevic@epcg.com
Ranko Vuković,
predsjednik STK C1
   
Ljubo Knežević,
predsjednik STK C2
CGES AD
Moskovska 39
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 416 819
Fax: + 382 20 225 962
E-mail: ljubo.knezevic@cges.me
Gordana Perović, dipl.el.ing.
predsjednica STK C3
CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18
81000 Podgorica
Tel: +382 20 407 650
Fax: +382 20 407 665
E-mail:
gordana.perovic@cges.me

Vladan Durković, predsjednik STK C4

Elektrotehnički fakultet UCG Podgorica
Bulevar Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 235 079
E-mail : vladan.d@ucg.ac.me; durkovicvladan@gmail.com
Darko Krivokapić,
predsjednik STK C5
EPCG AD
ul.Vuka Karadzica br.2
81400 Nikšić
tel:  040 204 163
fax: 040 214 262
darko.krivokapic@epcg.com
Vanja Maksimović,
predsjednik STK C6
   
Prof.dr Milovan Radulović, dipl.el.ing.
predsjednik STK D2
Elektrotehnički fakultet UCG Podgorica
Bulevar Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 245 839
Fax: + 382 20 245 873
E-mail: milovanr@ac.me