Paris Session 2024 – Poziv za dostavljanje radova!

50. konferencija Međunarodnog komiteta za velike električne mreže (CIGRE) održaće se u Parizu od 25. do 30 avgusta 2024.

Više informacija o konferenciji, preferencijalnim temama i drugim informacijama za prijavu radova mozete naći na adresi https://session.cigre.org/the-session/call-for-papers.html

Savjetovanje u Parizu predstavlja vodeći globalni događaj za stručnu javnost iz oblasti elektroenergetskih sistema.