PROIZVODNJA

Ukupna instalisana snaga svih elektrana u Crnoj Gori na kraju 2021. godine iznosila je 1.050,8 MW. U ukupnom instalisanom proizvodnom kapacitetu, a u zavisnosti od vrste energenta korišćenog za proizvodnju električne energije, instalisana snaga i procentualno učešće elektrana je sledeće[1]:

 

Hidroelektrane obuhvataju 2 velike i 38 malih. HE "Perućica" je najstarija velika elektrana u Crnoj Gori, puštena u pogon 1960. godine. Njena instalisana snaga je 307 MW, a moguća godišnja proizvodnja oko 1.300 GWh. Druga velika hidroelektrana "Piva", je akumulaciono pribranskog tipa sa jednom od najvećih betonskih lučnih brana u svijetu, u pogonu je od 1976. godine, instalisane snage 342 MW sa projektovanom godišnjom proizvodnjom električne energije od 860 GWh.

Termoelektrana se ogleda u jednom bloku TE "Pljevlja" koji je počeo sa radom 1982. godine, i to je je prva crnogorska kondenzaciona termoelektrana projektovana sa dva bloka od 225 MW, ali je izgrađen samo jedan.

U Crnoj Gori trenutno su izgrađena dva vjetro parka VE Krnovo i VE Možura ukupne instalisane snage 118 MW.

 

 

[1] IZVJEŠTAJ O STANJU ENERGETSKOG SEKTORA CRNE GORE ZA 2021. GODINU - REGAGEN