KONTAKT

CRNOGORSKI KOMITET
MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE
CG KO CIGRE
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
CRNA GORA
TEL +382 (0)20 404 951
WEB http://www.cigre.me
E-MAIL cg-ko-cigre@t-com.me