VII SAVJETOVANJE CG KO CIGRE

VAŽNO: Prisustvovanje skupovima u organizaciji CG KO CIGRE
Nove mjere IJZ Crne Gore

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešća u radu VII Savjetovanje CG KO CIGRE, koje će se održati od 28-30.09.2021. g. u Bečićima.

 

Važni datumi:

 • dostava prijave i sažetka rada – 10.02.2021.
 • obavještenje o prihvatanju prijave rada – 15.02.2021.
 • dostava cijelog rada – 15.07.2021.
 • obavještenje o prihvatanju rada  - 25.07.2021.
 • prijava za program marketinga -  10.09.2021.
 • prijava za transfer - 22.09.2021.

 

UPUTSTVA

 

PRIJAVA UČEŠĆA

Prijavu učešća ispunjava svaki učesnik Savjetovanja.
Iznos kotizacije je 150€ do 10.09.2021., a poslije toga 170€ sa PDV-om.
Radne organizacije koje vrše kolektivnu prijavu učešća, uz pojedinačne prijave, prilažu i spisak učesnika koje prijavljuju.
Ispunjenu prijavu učešća treba najkasnije do 10.09.2021. poslati na e-mail adresu snezana.stankovic@cigre.me ili fax: +382 20 203 186
NOVO: Studentima osnovnih studija elektrotehnike omogućeno je učešće na VII Savjetovanju uz “Studentsku kotizaciju”. Pravo na “Studentsku kotizaciju” u iznosu od 50€ stiče se podnošenjem Uvjerenja o statusu studenta, izdatog od strane studentske službe.
“Studentska kotizacija” obezbjeđuje učesniku pravo učešća u radu savjetovanja, pravo na USB memoriju sa radovima sa Savjetovanja, Program rada na Savjetovanju, Zbornik kratkih sadržaja, Torbu sa pratećim sadržajem i Izvještaj o radu Savjetovanja.

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Prije rezervacije smještaja treba izvršiti prijavu učešća i uplatiti kotizaciju.
Ispunjen formular za rezervaciju smještaja treba poslati na e-mail adresu snezana.stankovic@cigre.me ili fax: +382 20 203 186
Krajnji rok za rezervaciju smještaja 10.09.2021.
Krajnji rok za otkaz rezervacije 20.09.2021.

PROGRAM MARKETINGA

Oblici učešća firmi na VII Savjetovanju CG KO CIGRE su:

 • Veliki pokrovitelji
 • Pokrovitelji
 • Sponzori svečanog otvaranja i koktela dobrodošlice
 • Sponzori panel prezentacija
 • Sponzori studenata
 • Sponzori
 • Stručno-poslovne prezentacije
 • Donatori
 • Zakup izložbenog prostora
 • Pano prezentacije
 • Distribucija promo-materijala
 • Oglašavanje

Prava po osnovu pokroviteljstva, sponzorstva, prezentacija, zakupa izložbenog prostora i distribucije promo - materijala su definisani Programom marketinga VII Savjetovanja CG KO CIGRE .
Popunjenu prijavu za program marketinga dostaviti do 10.09.2021. godine u Sekretarijat CG KO CIGRE
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, 81000 Podgorica, CRNA GORA
Tel: + 382 20 407 694
Fax: + 382 20 203 186
e-mail: snezana.stankovic@cigre.me  i radmila.grujic@cigre.me


Visina kotizacije za sve učesnike do 10.09.2021. iznosi 150€, a poslije toga 170€. Organizacije koje prijave 5 i više učesnika stiču pravo na besplatnu svaku petu kotizaciju. Uplatom kotizacije stičete pravo na: materijale Savjetovanja, akreditaciju, učešće na koktelima i zajedničkoj večeri u toku Savjetovanja.

Sva plaćanja po Programu marketinga će se vršiti na osnovu Prijave učesnika i izdate profakture CG KO CIGRE.

 

Prijava za transfer

Organizator u saradnji sa firmom Congress Travel nudi uslugu transfera učesnika od aerodroma Podgorica, Tivat i Dubrovnik do Hotela “Mediteran” u Bečićima.

Ispunjenu prijavu za transfer  treba najkasnije do 22.09.2021. poslati na e-mail adresu snezana.stankovic@cigre.me ili fax: +382 20 203 186

Transfer će se obavljati luksuznim vozilom (max 3 osobe).

Po potrebi moguće je organizovati i prevoz Minivanom (max 7 osoba).

 

PRATEĆI PROGRAM SAVJETOVANJA

Za učesnike Savjetovanja Organizacioni odbor je pripremio prateći program:

 • Svečano otvaranje (utorak, 28.09.2021., 19h) - Amfiteatar, Hotel “Mediteran”
 • Koktel dobrodošlice (utorak, 28.09.2021., 20h) - Opera, Hotel “Mediteran”
 • Zajednička večera (srijeda, 30.09.2021., 20h) - Svečana sala Kongresnog centra, Hotel “Mediteran”