IN MEMORIAM : Zoran Jovanović, dipl.el.ing. (1963 - 2022)

IN MEMORIAM

Zoran Jovanović, dipl.el.ing.
(1963 - 2022)

Zoran Jovanović, bio je dugogodišnji član Crnogrorskog komiteta CIGRE i predsjednik Studijskog komiteta C2 “Eksploatacija i upravljanje elektroenergetskim sistemima”. Kao dokazani profesionalac i stručnjak iz oblasti upravljanja elektroenergetskim sistemima, dao je nemjerljiv doprinos sazrijevanju studijskog komiteta i širenju baze autora stručnih radova iz Crne Gore.

Svoju profesionalnu karijeru, Zoran je započeo radom u Hidroelektrani “Piva”, 1992. godine, obavljajući poslove vođe smjene. U Nacionalni dispečerski centar prešao je krizne 1995. godine, od samog starta dajući maksimalan doprinos očuvanju pouzdanosti napajanja električnom energijom potrošača u Crnoj Gori, u najizazovnijim vremenima naše novije istorije. Posao operativnog dispečera obavljao je punih 15 godina, uz poslovičnu stručnost, staloženost i fokusiranost. Odnosom prema kolegama, a posebno načinom na koji je svoje znanje i iskustvo dijelio sa mlađim saradnicima, izgradio je zasluženi status stručnjaka i pouzdanog saradnika.

Od 2010. godine, sa više pozicija pokrivao je oblasti planiranja prenosnog sistema, a poseban doprinos dao je sa mjesta koordinatora za operativno planiranje, razvijajući sa malim krugom saradnika, sasvim novim skup poslovnioh procesa u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu, koji je rad kompanije usaglasio sa najsavremnijim evropskim standardima i praksom iz ove oblasti. Pažljivo birajući saradnike, strpljivo je podsticao njihov profesionalni razvoj, ali i harmoničan rad unutar organizacionih cjelina kojima je rukovodio. Vedrim duhom i širokim opštim obrazovanjem, snažno je doprinosio stvaranju produktivnog, ali prijatnog radnog ambijenta, u kojem je obavljanje povjerenih radnih zadataka bila ne samo dužnost nego i zadovoljstvo.

Zoran Zovanović bio je član više radnih grupa i timova, uključujući i aktivno učešće u radu ENTSO-E Komiteta za operativno upravljanje, odnosno njegove radne grupe CSO, gdje je dosljednim i predanim radom, kroz zavidnu ličnu, izgradio i reputaciju CGES-a, kao malog ali pouzdanog partnera, sposobnog za profesionalan rad u evropskoj elektroenergetskoj interkonekciji.

Objavio je nekoliko stručnih radova iz oblasti rada, razvoja i funkcionisanja elektroenergetskih sistema.

Zoran Jovanović sahranjen je na groblju Crkve Svete Neđelje, Česminovo, Budva.