Produženje roka za dostavu radova za VIII SAVJETOVANJE

Obavještavamo Vas da je produžen rok za dostavljanje prijave i sažetka radova do 20.01.2023.

Više informacija možete naći na http://cigre.me/news.php?id=200