CG KO CIGRE

CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) - Međunarodno vijeće za velike električne mreže je jedna od vodećih međunarodnih organizacija koja se bavi tehničkim, ekonomskim, organizacionim i regulatornim aspektima elektroenergetskih sistema. To je međunarodna nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Parizu, osnovana 1921. godine sa ciljem da učvrsti i razvije razmjenu stručnih znanja i informacija, među stručnjacima svih zemalja o problematici proizvodnje i visokonaponskog prenosa električne energije... >>

Crnogorski Komitet Međunarodnog vijeća za velike električne mreže je samostalna, dobrovoljna organizacija, koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i naučnim pitanjima iz područja proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, proizvodnje električne opreme i problematikom elektroenergetskih sistema.... >>


Događaji

Radionica: Primjena HPC i AI tehnologija u energetskom sektoru

CG KO CIGRE i NCC Montenegro sa zadovoljstvom najavljuju kolaborativnu radionicu “Primjena HPC i AI tehnologija u energetskom sektoru” zakazanu za 29. mart 2024. godine. U radionici će biti predstavljeni novi trendovi i primjena tehnologija računarstva visokih performansi (HPC) i vještačke inteligencije (AI) unutar energetskog sektora.

Radionica će crnogorskim kompanijama pružiti sveobuhvatan pregled, uključujući:

  • Uvodna sesija o HPC i AI sistemima, tehnologijama, aplikacijama i prednostima korištenja,
  • Uvid u HPC aktivnosti NCC Montenegro,
  • Predstavljanje crnogorskih HPC uspješnih priča i najboljih praksi u različitim industrijama.
  • Predstavljanje uspješnih priča u energetskom sektoru, kako u Crnoj Gori, tako i širom Evrope.
  • Mogućnosti umrežavanja i konsultacija za učesnike.

Vjerujemo da će ova radionica prikazati mogućnostimi HPC i AI u energetskom sektoru. Članovima i partnerima CIGRE Montenegro će ponuditi uvide i inspirativne slučajeve upotrebe u najnovijih tehnologijama i industrijskih trendova.

Detalji događaja:

Agenda :

 

Pridružite nam se, istražite HPC i AI tehnologije s nama i iskoristite priliku da unaprijedite rad u energetskom sektoru.

kompletna vijest >>>


VIII SAVJETOVANJE CG KO CIGRE

8. Savjetovanje CG KO CIGRE održano je od 9. do 12. maja 2023. god. u hotelu Avala, Budva.

 

kompletna vijest >>>