STK D2 - Informacioni sistemi i telekomunikacije

STK D2 - Informacioni sistemi i telekomunikacije

Oblasti kojima se bavi Studijski komitet D2 su: principi, ekonomija, projektovanje, razvoj, karakteristike, rad i održavanje telekomunikacionih i informacionih mreža i servisa za elektroprivredu i monitoring odgovarajućih tehnologija.

Studijski komitet D2 Crnogorskog Komiteta CIGRE čine:

Prof.dr Milovan Radulović, dipl.el.ing.
predsjednik STK D2
Elektrotehnički fakultet UCG Podgorica
Bulevar Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 245 839
Fax: + 382 20 245 873
E-mail: milovanr@ac.me
Anton Radonić, dipl.el.ing.
sekretar STK D2
EPCG
Vuka Karadžića 2
81400 Nikšić
Tel: + 382 40 204 223
E-mail: anton.radonic@epcg.com

 

ČLANOVI:

 

Mr Olivera Laković, dipl.el.ing

EPCG FC Distribucija

Slavka Marković, dipl.el.ing.

CGES A.D.

Dr Tomo Popović, dipl.el.ing.

Univerzitet Donja Gorica

Dr Luka Filipovic, dipl.el ing

Univerzitet Donja Gorica

Duško Šuškavčević

CEDIS

Mirjana Mirotić

EPCG