STK C6 - Distributivni sistemi i decentralizovana proizvodnja

STK C6 - Distributivni sistemi i decentralizovana proizvodnja

Oblasti kojima se bavi Studijski komitet C6 su utvrđivanje tehničkog uticaja i zahtjeva koje postavljaju nove distributivne karakteristike na strukturu i rad sistema: značaj razvoja distribuirane proizvodnje, primjena uređaja za skladištenje energije, upravljanje potrošnjom, elektrifikacija seoskih naselja.

Studijski komitet C6 Crnogorskog Komiteta CIGRE čine:

Vanja Maksimović,
predsjednik STK C6
   
Saša Milovanović, dipl.el.ing.
sekretar STK C6
ED Bar, EPCG
Tel:
Fax:
E-mail:

 

ČLANOVI:

dr Goran Kovačević ED Tivat, EPCG
Borislav Brnjada, dipl.el.ing.
EPCG ED Bar
Dživat Zuberović, dipl.el.ing.
EPCG ED Ulcinj
Jagoš Pupović, dipl.el.ing.
EPCG ED Podgorica
Ljubomir Knežević, dipl.el.ing.
EPCG ED Budva
Miodrag Milić, dipl.el.ing.
EPCG ED Tivat
Miroslav Milović, dipl.el.ing.
EPCG ED Budva
Nada Vukadinović, dipl.el.ing.
EPCG ED Budva
Radoslav Mirković, dipl.el.ing.
EPCG ED Nikšić
Saša Pešić, dipl.el.ing.
EPCG ED Berane
Vanja Maksimović, dipl.el.ing.
EPCG ED Nikšić
Vekoslav Manić, dipl.el.ing.
EPCG ED Budva
Vojislav Vukadinović, dipl.el.ing.
EPCG ED Budva
Mitar Tomić, dipl.el.ing.