STK C4 - Tehničke performanse EES

STK C4 - Tehničke performanse EES

Oblasti kojima se bavi Studijski komitet C4 su metode i alati za analizu EES u sljedećim oblastima: performanse kvaliteta napajanja, EMC, karakteristike atmosferskog pražnjenja i njegova interakcija sa sistemom, koordinacija izolacije, metodologije analize sigurnosti sistema.

Studijski komitet C4 Crnogorskog Komiteta CIGRE čine:

dr Vladan Durković,
predsjednik STK C4
ETF
Cetinjski put bb
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 235 079
E-mail : vladan.d@ucg.ac.me
durkovicvladan@gmail.com

Biljana Ivanović,
sekretar STK C4

CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica

Tel: + 382 20 407 622
E-mail : biljana.ivanovic@cges.me

 

ČLANOVI:

prof. dr Vladan Radulović

ETF Podgorica

Stevan Živković, dipl.el.ing.

CEDIS