STK C2 - Eksploatacija i upravljanje EES

STK C2 - Eksploatacija i upravljanje EES

Oblasti kojima se bavi Studijski komitet C2 su aspekti tehničkih i ljudskih resursa rada EES: metode i alati za upravljanje frekvencijom, naponom i opremom, operativno planiranje i utvrđivanje sigurnosti u realnom vremenu, upravljanje u slučaju kvara i obnove sistema, vrijednovanje performansi, funkcije upravljačkih centara i obuka operatera.

Studijski komitet C2 Crnogorskog Komiteta CIGRE čine:

Ljubo Knežević,
predsjednik STK C2
CGES A.D.
Moskovska 39
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 416 819
Fax: + 382 20 225 962
E-mail: ljubo.knezevic@cges.me
 
Zoran Radulović, dipl.el.ing.
sekretar STK C2
CGES A.D.
Moskovska 39
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 407 624
Fax: + 382 20 201 427
E-mail:
zoran.radulovic@cges.me

 

ČLANOVI:

Zoran Jovanović, dipl.el.ing. CGES A.D.
Ranko Redžić, dipl.el.ing.
CGES A.D.
Bogdan Minić, dipl.el.ing.
CGES A.D.
Borislav Ljumović, dipl.el.ing.
CGES A.D.
Dalibor Mračević, dipl.el.ing.
SIEMENS AG
Ljubo Knežević, dipl.el.ing.
CGES A.D.
Mr Milica Deretić, dip.el.ing
CGES A.D.
Miodrag Rajković, dipl.el.ing.
CGES A.D.
Nikolina Mraković, dipl.el.ing. CGES A.D.