STK B5 - Zaštita i automatizacija

STK B5 - Zaštita i automatizacija

Oblasti kojima se bavi Studijski komitet B5 su: principi, projektovanje, primjena i rukovođenje zaštitom energetskog sistema, upravljanje postrojenjima, automatizacija, monitoring i registrovanje – podrazumijevajući unutrašnje i spoljašnje komunikacije, mjerne sisteme postrojenja i interfejs za daljinsko upravljanje i monitoring.

Studijski komitet B5 Crnogorskog Komiteta CIGRE čine:

Ratko Pavićević, dipl.el.ing.
predsjednik STK B5
EPCG
Vuka Karadžića 2
81400 Nikšić
Tel: +382 67 220 611
Fax: + 382 40 214 248
E-mail: ratko.pavicevic@epcg.com
Ivan Bulatović, dipl.el.ing.
sekretar STK B5
CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 407 653
Fax: + 382 20 241 616
E-mail: ibulatovic@t-com.me

 

ČLANOVI:

Borislav Manojlović, dipl.el.ing.

EPCG A.D. Nikšić

Ilija Vuksanović, dipl.el.ing.

CEDIS d.o.o.

Dušan Vuković, dipl.el.ing.

CEDIS d.o.o.

Milovan Unković, dipl.el.ing.

 

Miodrag Stanišić, dipl.el.ing.

CGES A.D.

Pavle Čanović, dipl.el.ing.

EPCG A.D. Nikšić

Ana Grbović, dipl.el.ing.

EPCG A.D. Nikšić

Boško Božović, dipl.el.ing.

EPCG A.D. Nikšić

Gojko Blagojević, dipl.el.ing.

EPCG A.D. Nikšić

Igor Todorović, dipl.el.ing.

EPCG A.D. Nikšić

Nikola Mugoša

CGES A.D.

Aleksa Knežević

CGES A.D.

Filip Stanišić

CGES A.D.

Milena Bogetić

CGES A.D.

Miloš Darmanović

CGES A.D.

Predrag Milatović

EPCG A.D. Nikšić