STK A2 - Transformatori i reaktori

Oblasti kojima se bavi Studijski komitet A2 su: projektovanje, izgradnja, proizvodnja i rad svih vrsta energetskih transformatora uključujući industrijske, DC pretvarače i regulacione fazne transformatore i sve tipove prigušnica i komponenti transformatora (potporni izolatori, regulacione preklopke,…).

Studijski komitet A2 Crnogorskog Komiteta CIGRE čine:

Janko Gardašević,dipl.el.ing.
predsjednik STK A2

EPCG A.D. Nikšić
Vuka Karadžića 2
81400 Nikšić

Mob: +382 67 220 488
E-mail: janko.gardasevic@epcg.com

Olivera Čolaković, dipl.el.ing.
sekretar STK A2

CGES A.D.
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica

Tel: + 382 67 654 310
E-mail: olivera.colakovic@cges.me

ČLANOVI:

Mr Radovan Đukanović, dipl.el.ing.

EPCG A.D. Nikšić