3. konferencija Regionalnog savjeta Jugoistočne Evrope (CIGRE SEERC), 30.05.-02.06.2022.

Konferencija Regionalnog savjeta Jugoistočne Evrope (CIGRE SEERC) će se održati u Beču od 30. maja do 2. juna 2022.  

Na konferenciji će, između ostalog, biti riječi o velikom broju interesantnih tema kao što su:

  • budućnost elektroenergetskih sistema u SEERC regionu i tranzicija,
  • prekogranična saradnja u SEERC regionu,
  • inovacije i nove tehnologije u SEERC region.

Za registraciju ili više detalja o savjetovanju posjetite http://cigrevienna2020.at/