Crnogorski The pages are under construction

VI SAVJETOVANJE CG KO CIGRE

 

UPUTSTVA

 

PRIJAVA UEŠA

Prijavu ueša ispunjava svaki uesnik Savjetovanja.

Iznos kotizacije je 150€ do 22.04.2019., a poslije toga 170€ sa PDV-om.

Radne organizacije koje vrše kolektivnu prijavu ueša, uz pojedinane prijave, prilau i spisak uesnika koje prijavljuju.

Ispunjenu prijavu ueša treba najkasnije do 06.05.2019. poslati na e-mail adresu snezana.stankovic@cigre.me ili fax: +382 20 203 186

 

NOVO: Studentima osnovnih studija elektrotehnike omogueno je ueše na VI Savjetovanju uz “Studentsku kotizaciju”. Pravo na “Studentsku kotizaciju” u iznosu od 50€ stie se podnošenjem Uvjerenja o statusu studenta, izdatog od strane studentske slube.

“Studentska kotizacija” obezbjeuje uesniku pravo ueša u radu savjetovanja, pravo na USB memoriju sa radovima sa Savjetovanja, Program rada na Savjetovanju, Zbornik kratkih sadraja, Torbu sa prateim sadrajem i Izvještaj o radu Savjetovanja.

 

 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Prije rezervacije smještaja treba izvršiti prijavu ueša i uplatiti kotizaciju.

Ispunjen formular za rezervaciju smještaja treba poslati na e-mail adresu snezana.stankovic@cigre.me ili fax: +382 20 203 186

Krajnji rok za rezervaciju smještaja 06.05.2019.

Krajnji rok za otkaz rezervacije 10.05.2019.

 

PROGRAM MARKETINGA

Oblici ueša firmi na VI Savjetovanju CG KO CIGRE su:

Prava po osnovu pokroviteljstva, sponzorstva, prezentacija, zakupa izlobenog prostora i distribucije promo - materijala su definisani Programom marketinga VI Savjetovanja CG KO CIGRE .

Popunjenu prijavu za program marketinga dostaviti do 15.04.2019. godine u Sekretarijat CG KO CIGRE

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, 81000 Podgorica, CRNA GORA
Tel: + 382 20 407 694
Fax: + 382 20 203 186
e-mail: snezana.stankovic@cigre.me  i radmila.grujic@cigre.me

 

Visina kotizacije za sve uesnike do 22.04.2019. iznosi 150€, a poslije toga 170€. Organizacije koje prijave 5 i više uesnika stiu pravo na besplatnu svaku petu kotizaciju. Uplatom kotizacije stiete pravo na: materijale Savjetovanja, akreditaciju, ueše na koktelima i zajednikoj veeri u toku Savjetovanja.

Sva plaanja po Programu marketinga e se vršiti na osnovu Prijave uesnika i izdate profakture CG KO CIGRE.

 

Prijava za transfer

Organizator u saradnji sa firmom Congress Travel nudi uslugu transfera uesnika od aerodroma Podgorica, Tivat i Dubrovnik do Hotela “Mediteran” u Beiima.

Ispunjenu prijavu za transfer  treba najkasnije do 06.05.2019. poslati na e-mail adresu snezana.stankovic@cigre.me ili fax: +382 20 203 186

Transfer e se obavljati luksuznim vozilom (max 3 osobe).

Po potrebi mogue je organizovati i prevoz Minivanom (max 7 osoba).

 

Transfer TESLA vozilima

Obavještavamo Vas da ce uesnici,  tokom etvorodnevnog VI savjetovanja CG KO CIGRE, imati mogunost rezervacije prevoza sa Tesla autotmobilima na elektrini pogon. Prvi put u Crnoj Gori Tesla club omoguie korišenje Teslinih automobila na elektrini pogon ime ete biti upoznati sa najnovijim tehnologijama i osjetiti budunost novog prevoza. Za više informacija pogledajte ponudu na našem ili engleskom jeziku.

 

 

OKRUGLI STO

I - Evropski standard EN 50341-1:2012 za projektiranje
i gradnju nadzemnih vodova iznad 1 kV

Uvodniar: Krešimir Baki - ELES, Slovenija [PPT]

Moderator : Ranko Radulovi - CEDIS d.o.o. Podgorica

II - Uticaj vjetra i PV na sigurnost sistema u budunosti

Uvodniar: Ervin Spahi - Siemens, Njemaka [PPT]

Moderator : Prof.dr Vladan Radulovi - ETF, Univerzitet Crne Gore

Rezultati prve/druge ankete.

III - Planovi razvoja energetskog sektora Crne Gore

Uvodniari:

Moderator : Prof. dr M. Ostojic. - Predsjednik CG KO CIGRE

Uvodniari e imati na raspolaganju do 30 min. Diskusija se otvara nakon završetka prezentacija.

Teme okruglih stolova i njihove prezentacije bie dostupne na USB memoriji VI Savjetovanja CG KO CIGRE.

 

Pokrovitelji i sponzori

 

PRATEI PROGRAM SAVJETOVANJA

Za uesnike Savjetovanja Organizacioni odbor je pripremio pratei program:

•     Sveano otvaranje (utorak, 14.05.2019., 19h) - Amfiteatar, Hotel “Mediteran”

•     Koktel dobrodošlice (utorak, 14.05.2019., 20h) - lobby bar „Akvarius“, Hotel “Mediteran”

•     Zajednika veera (etvrtak, 16.05.2019., 20h) - Sveana sala Kongresnog centra, Hotel “Mediteran”