Crnogorski The pages are under construction

VI SAVJETOVANJE CG KO CIGRE

 

UPUTSTVA

 

PRIJAVA UČEŠĆA

Prijavu učešća ispunjava svaki učesnik Savjetovanja.

Iznos kotizacije je 150€ do 22.04.2019., a poslije toga 170€ sa PDV-om.

Radne organizacije koje vrše kolektivnu prijavu učešća, uz pojedinačne prijave, prilažu i spisak učesnika koje prijavljuju.

Ispunjenu prijavu učešća treba najkasnije do 06.05.2019. poslati na e-mail adresu snezana.stankovic@cigre.me ili fax: +382 20 203 186

 

 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Prije rezervacije smještaja treba izvršiti prijavu učešća i uplatiti kotizaciju.

Ispunjen formular za rezervaciju smještaja treba poslati na e-mail adresu snezana.stankovic@cigre.me ili fax: +382 20 203 186

Krajnji rok za rezervaciju smještaja 06.05.2019.

Krajnji rok za otkaz rezervacije 10.05.2019.

 

PROGRAM MARKETINGA

Oblici učešća firmi na VI Savjetovanju CG KO CIGRE su:

Prava po osnovu pokroviteljstva, sponzorstva, prezentacija, zakupa izložbenog prostora i distribucije promo - materijala su definisani Programom marketinga VI Savjetovanja CG KO CIGRE .

Popunjenu prijavu za program marketinga dostaviti do 15.04.2019. godine u Sekretarijat CG KO CIGRE

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, 81000 Podgorica, CRNA GORA
Tel: + 382 20 407 694
Fax: + 382 20 203 186
e-mail: snezana.stankovic@cigre.me  i radmila.grujic@cigre.me

 

Visina kotizacije za sve učesnike do 22.04.2019. iznosi 150€, a poslije toga 170€. Organizacije koje prijave 5 i više učesnika stiču pravo na besplatnu svaku petu kotizaciju. Uplatom kotizacije stičete pravo na: materijale Savjetovanja, akreditaciju, učešće na koktelima i zajedničkoj večeri u toku Savjetovanja.

Sva plaćanja po Programu marketinga će se vršiti na osnovu Prijave učesnika i izdate profakture CG KO CIGRE.

 

Prijava za transfer

Organizator u saradnji sa firmom Congress Travel nudi uslugu transfera učesnika od aerodroma Podgorica, Tivat i Dubrovnik do Hotela “Mediteran” u Bečićima.

Ispunjenu prijavu za transfer  treba najkasnije do 06.05.2019. poslati na e-mail adresu snezana.stankovic@cigre.me ili fax: +382 20 203 186

Transfer će se obavljati luksuznim vozilom (max 3 osobe).

Po potrebi moguće je organizovati i prevoz Minivanom (max 7 osoba).