Crnogorski The pages are under construction

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine koji je odgovoran za sve odluke koje je nuno donijeti izmeu dva njena zasijedanja.

Upravni odbor Crnogorskog Komiteta CIGRE ine predsjednik i potpredsjednik CG KO CIGRE:

Mr Predrag Mijajlovi, dipl.el.ing.
predsjednik CG KO CIGRE
CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 407 649
Fax: + 382 20 407 665
E-mail:predrag.mijajlovic@cges.me
Momir Grbovi, dipl.el.ing
potpredsjednik CG KO CIGRE
EPCG, FC Proizvodnja
Vuka Karadia br.2
81400 Nikši
Tel: + 382 40 204 145
Fax: + 382 40 204 145
E-mail: momir.grbovic@epcg.com

 

i predsjednici studijskih komiteta:

 

dr Martin alasan, Spec.Sci.
predsjednik STK A1
Elektrotehniki fakultet UCG Podgorica
Bulevar Dorda Vašingtona bb
81000 Podgoricaca
Tel: + 382 20 242 799
Fax: + 382 20 245 873
E-mail: martinc@t-com.me
Mr Radovan ukanovi, dipl.el.ing.
predsjednik STK A2
HE Peruica, EPCG
Vuka Karadia br. 2
81400 Nikši
Tel: +382 40 205 415
Fax: +382 40 214 697
E-mail: radovan.j.djukanovic@epcg.com
Bojan ordan, spec.sci.
predsjednik STK A3
EPCG AD Nikši
Vuka Karadia 2
81400 Nikši
Tel: + 382 67 666 222
Tel: + 382 67 381 673
E-mail: bojan.djordan@epcg.com
Rade Daši, dipl.el.ing.
predsjednik STK B1
CEDIS DOO Podgorica
Ivana Milutinovia br. 12
81000 Podgorica
Tel: + 382 67 806 699
Fax:
E-mail:rade.dasic@epcg.com
Ranko Radulovi, dipl.el.ing
predsjednik STK B2
CEDIS DOO Podgorica
Ivana Milutinovia br. 12
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 404 902
E-mail: ranko.radulovic@cedis.me
Mr Zoran Nikoli, dipl.maš.ing.
predsjednik STK B3
EPCG AD Nikši
Vuka Karadia br. 2
81400 Nikši
Tel: + 382 40 205 453
Fax: + 382 40 214 248
E-mail: zoran.nikolic@epcg.com

dr Nikola Kuljaa, dipl.el.ing.
predsjednik STK B4

TERNA Crna Gora d.o.o.
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 130
81000 Podgorica
Tel: + 382 69 761 931
Fax: + 382 77 300 024
E-mail: nikola.kuljaca@terna.it
Ratko Pavievi, dipl.el.ing.
predsjednik STK B5
EPCG AD Nikši
Vuka Karadia br. 2
81400 Nikši
Tel: +382 67 220 611
Fax:
E-mail: ratko.pavicevic@epcg.com
dr Zoran Miljani, dipl.el.ing.
predsjednik STK C1
Elektrotehniki fakultet UCG Podgorica
Bulevar Dorda Vašingtona bb
81000 Podgorica
Tel: + 382 67 862 291
Fax: + 382 20 245 873
E-mail: zormi@ac.me
Zoran Jovanovi, dipl.el.ing.
predsjednik STK C2
CGES AD
Moskovska 39
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 407 682
Fax: + 382 20 225 962
E-mail:
zoran.jovanovic@cges.me
Gordana Todorovi, dipl.el.ing.
predsjednica STK C3
CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18
81000 Podgorica
Tel: +382 20 407 650
Fax: +382 20 407 665
E-mail:
gordana.todorovic@cges.me
Prof. dr Vladan Radulovi
predsjednik STK C4
Elektrotehniki fakultet UCG Podgorica
Bulevar Dorda Vašingtona bb
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 245 839
Fax: + 382 20 245 873
E-mail: vladanra@ac.me
Vojislav Srdanovi, dipl.el.ing.
predsjednik STK C5
Crnogorski operator trišta elektrine energije
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 223 703
Fax: + 382 20 223 702
E-mail: vojislav.srdanovic@cotee.me
dr Goran Kovaevi, dipl.el.ing.
predsjednik STK C6
CEDIS DOO Podgorica
Ivana Milutinovia br. 12
81000 Podgorica
Tel: + 382 32 671 104
Fax: + 382 32 674 407
E-mail: goran.kovacevic@epcg.com
Prof.dr Milovan Radulovi, dipl.el.ing.
predsjednik STK D2
Elektrotehniki fakultet UCG Podgorica
Bulevar Dorda Vašingtona bb
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 245 839
Fax: + 382 20 245 873
E-mail: milovanr@ac.me