Crnogorski The pages are under construction

PROIZVODNJA

Snaga svakog elektroenergetskog sistema se bazira na izgraenosti i kapacitetima proizvodnih postrojenja, od kojih se prije svega oekuje da daju dovoljne koliine elektine energije. Proizvodni lanac EES-a Crne Gore ine HE "Peruica" sa sedam malih hidroelektrana, HE "Piva" i TE "Pljevlja".
HE "Peruica" je najstarija velika hidroelektrana u Crnoj Gori, puštena u pogon 1960. godine. Njena instalisana snaga je 307 MW, a mogua godišnja proizvodnja oko 1.300 GWh. HE "Piva", akumulaciono pribransko postrojenje sa jednom od najveih betonskih lunih brana u svijetu, u pogonu je od 1976. godine, instalisane snage 342 MW sa projektovanom godišnjom proizvodnjom elektrine energije od 860 GWh. TE "Pljevlja" je poela sa radom 1982. godine, i to je je prva crnogorska kondenzaciona termoelektrana projektovana sa dva bloka od 210 MW, ali je izgraen samo jedan blok.

 

ELEKTRANA TIP GODINA IZGRADNJE INSTALISANA SNAGA [MVA] GODIŠNJA PLANSKA PROIZVODNJA [GWh]
Peruica HE 1960 330.00 957
Piva HE 1976 360.00 762
Pljevlja TE 1982 247.00 1200
Podgor mala HE 1939 0.46  
Rijeka Crnojevia mala HE 1948 0.65  
Rijeka Mušovia mala HE 1950 1.95  
Slap Zete mala HE 1952 2.40  
Glava Zete mala HE 1954 6.40  
Šavnik mala HE 1957 0.20  
Lijeva Rijeka mala HE 1987 0.11  
UKUPNO (hidroelektrane) 690.00 1719
UKUPNO (termoelektrane) 247.00 1200
UKUPNO (male hidroelektrane) 12.17 21
UKUPNO (u sistemu) 949.17 2940