PROIZVODNJA

PROIZVODNJA

Snaga svakog elektroenergetskog sistema se bazira na izgrađenosti i kapacitetima proizvodnih postrojenja, od kojih se prije svega očekuje da daju dovoljne količine elektične energije. Proizvodni lanac EES-a Crne Gore čine HE "Perućica" sa sedam malih hidroelektrana, HE "Piva" i TE "Pljevlja".
HE "Perućica" je najstarija velika hidroelektrana u Crnoj Gori, puštena u pogon 1960. godine. Njena instalisana snaga je 307 MW, a moguća godišnja proizvodnja oko 1.300 GWh. HE "Piva", akumulaciono pribransko postrojenje sa jednom od najvećih betonskih lučnih brana u svijetu, u pogonu je od 1976. godine, instalisane snage 342 MW sa projektovanom godišnjom proizvodnjom električne energije od 860 GWh. TE "Pljevlja" je počela sa radom 1982. godine, i to je je prva crnogorska kondenzaciona termoelektrana projektovana sa dva bloka od 210 MW, ali je izgrađen samo jedan blok.

 

ELEKTRANA TIP GODINA IZGRADNJE INSTALISANA SNAGA [MVA] GODIŠNJA PLANSKA PROIZVODNJA [GWh]
Perućica HE 1960 330.00 957
Piva HE 1976 360.00 762
Pljevlja TE 1982 247.00 1200
Podgor mala HE 1939 0.46  
Rijeka Crnojevića mala HE 1948 0.65  
Rijeka Mušovića mala HE 1950 1.95  
Slap Zete mala HE 1952 2.40  
Glava Zete mala HE 1954 6.40  
Šavnik mala HE 1957 0.20  
Lijeva Rijeka mala HE 1987 0.11  
UKUPNO (hidroelektrane) 690.00 1719
UKUPNO (termoelektrane) 247.00 1200
UKUPNO (male hidroelektrane) 12.17 21
UKUPNO (u sistemu) 949.17 2940