Crnogorski The pages are under construction

ČLANSTVO U CG KO CIGRE
Kolektivni članovi

Kolektivni članovi Crnogorskog Komiteta CIGRE:

 

KOLEKTIVNI ČLAN PREDSTAVNICI
Regulatorna agencija za energetiku Crne Gore

Dragutin Martinović

Miroslav Vukčević   

Igor Malidžan