ČLANSTVO U CG KO CIGRE

ČLANSTVO U CG KO CIGRE
Kolektivni članovi

Kolektivni članovi Crnogorskog Komiteta CIGRE:

 

KOLEKTIVNI ČLAN PREDSTAVNICI
Regulatorna agencija za energetiku Crne Gore

Dragutin Martinović,
Miroslav Vukčević,
Igor Malidžan

Crnogorski operator tržišta električne energije

Jelena Marković,
Ana Žarković,
Milica Glomazić