Počasni članovi CG KO CIGRE

Na redovnoj Skupštini CG KO CIGRE, održanoj 18.05.2011. godine, dobitnici nagrade za životno djelo Prof. dr Lazar Ljubiša  Prof. dr Ilija Vujošević, predsjednik Nadzornog odbora CG KO CIGRE g. Nikola Mihaljević i jedan od osnivača CG KO CIGRE Prof. dr Dragomir Jelovac stekli su status počasnih članova Crnogorskog komiteta CIGRE.

Na Skupštini održanoj 14.05.2013. godine dobitnik nagrade “Prof. Milorad Mišo Velašević” za životno djelo, Vladimir Vujović, stekao je status počasnog člana CG KO CIGRE.
 

Na redovnoj Skupštini CG KO CIGRE, održanoj 18.05.2011. godine, dobitnici nagrade za životno djelo Prof. dr Lazar Ljubiša  Prof. dr Ilija Vujošević, predsjednik Nadzornog odbora CG KO CIGRE g. Nikola Mihaljević i jedan od osnivača CG KO CIGRE Prof. dr Dragomir Jelovac stekli su status počasnih članova Crnogorskog komiteta CIGRE.

Na Skupštini održanoj 14.05.2013. godine dobitnik nagrade “Prof. Milorad Mišo Velašević” za životno djelo, Vladimir Vujović, stekao je status počasnog člana CG KO CIGRE.

Dvojica istaknutih stručnjaka: Nikola Mihaljević i Vasilije Bašanović, dobitnici nagrade “Prof. Milorad Mišo Velašević” za životno djelo, su na Skupštini održanoj 12.05.2015. godine stekli status počasnih članova CG KO CIGRE.
Na Skupštini održanoj 10.05.2017. godine, Prof.dr Dragomir Jelovac, dobitnik nagrade “Prof. Milorad Mišo Velašević” za životno djelo, stekao je status počasnog člana CG KO CIGRE.

Na VI sjednici Skupštine CG KO CIGRE održanoj 15.05.2019. godine, Prof.dr Sreten Škuletić i Prof.dr Milutin Ostojić, dobitnici priznanja za životno djelo, stekli su status počasnih članova CG KO CIGRE.

Istaknutom stručnjaku, profesorici Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Prof.dr Jadranki Radović dodijeljeno je priznanje za životno djelo “Prof. Milorad Mišo Velašević”, i na Skupštini održanoj 29.09.2021. godine stekla je status počasnog člana CG KO CIGRE.