I SAVJETOVANJE CG KO CIGRE

I SAVJETOVANJE CG KO CIGRE
Hotel Maestral, Pržno, 12. - 16.10.2009.

OKRUGLI STO

 

Tema br.1 | Elektroprivredne kompanije na deregulisanom tržištu telekomunikacija sa osvrtom na Crnu Goru

Tema br.2 | Revitalizacija proizvodnih objekata u EES-u Crne Gore

Tema br.3 | Podmorski jednosmjerni kabl između Crne Gore i Italije

Zaključci sa okruglog stola

 

<< | >>