I SAVJETOVANJE CG KO CIGRE

I SAVJETOVANJE CG KO CIGRE
Hotel Maestral, Pržno, 12. - 16.10.2009.

U sklopu Zbornika kratkih prikaza referata možete pogledati:

• predložene preferencijalne teme,
• imena recenzenata koji su dali    stručnu ocjenu radovima iz svih    grupa (STK),
• kratke prikaze prihvaćenih radova, i
• pitanja za diskusiju.

* Napomena: Nije dozvoljeno dalje korišćenje prezentacija referata bez saglasnosti autora i CG KO CIGRE.

 

PREZENTACIJE REFERATA

 

STK A1  Obrtne električne mašine
STK A2  Transformatori
STK A3  Visokonaponska oprema
STK B1  Kablovi
STK B2  Nadzemni vodovi
STK B3  Postrojenja
STK B4  Visokonaponski jednosmjerni (HVDC) sistemi i energetska elektronika
STK B5  Zaštita i automatizacija
STK C1  Razvoj i ekonomija EES
STK C2  Eksploatacija i upravljanje EES
STK C3  Performanse sistema zaštite životne sredine
STK C4  Tehničke performanse EES
STK C5  Tržišta električne energije i deregulacija
STK C6  Distributivni sistemi i decentralizovana proizvodnja
STK D1  Materijali i savremene tehnologije
STK D2  Informacioni sistemi i telekomunikacije

 

* Napomena: Iz oblasti STK D1 nije bilo prijavljenih referata

<< | >>