Crnogorski The pages are under construction

ELEKTROGRADNJA

Elektrogradnja je jedna od vodeih firmi za proizvodnju elino rešetkastih konstrukcija u Crnoj Gori i oko 90% svojih proizvoda isporuuje Elektroprivredi Crne Gore, tako da se moe rei da je njena osnovna djelatnost izgradnja i odravanje elektroenergetskih objekata i postrojenja EPCG.

 

DALEKOVODI [km]
DV 10 kV i 35 kV >2900
DV 110 kV >500
DV 220 kV >250
DV 380 kV >150
TRAFOSTANICE [broj]
TS 10/0,4 kV 550
TS 35/0,4 kV 30
TS 35/10 kV 15
TS 110/10 kV 2
TS 110/35 kV 10
TS 220/110/35 kV 1
Proširenje TS 35/10 kV 6
Proširenje TS 110/35 kV 8
Proširenje TS 220/110/35 kV 3
STUBOVI [broj]
Dalekovodni stubovi
35 kV, 110 kV, 220 kV i 400 kV
>1000
Antenski stubovi za GSM mreu
ProMonte i Monet, visine H=20÷30.0 m
>50
Reflektorski stubovi,
visine H=20÷35.0 m
5
...i na desetine hiljada metara
niskonaponske mree svih tipova