KAKO POSTATI ČLAN CIGRE

Članstvo u CIGRE se stiče dobrovoljnim učlanjenjem na osnovu Aplikacione forme koja se podnosi Sekretarijatu CG KO CIGRE i uplatom članarine.

Godišnja članarina za kolektivne članove tipa I (Administrativna tijela, naučne i tehničke organizacije, instituti, državne ili privatne kompanije) za 2022. godinu iznosi 1000€ / 650€, a za kolektivne članove tipa II (Univerziteti i obrazovne ustanove) 290€.

Za individualne članove tipa I (inženjeri, direktori kompanija, naučnici, profesori, itd.) godišnja članarina za 2022. godinu iznosi 88€, a za individualne članove tipa II (inženjeri mlađi od 35 godina) 44€. Ova posebna tarifa za individualne članove tipa II važi samo 2 godine.

Pored navedenog, CIGRE Pariz omogućava i besplatno učlanjenje studentima. Pored navedenog, CIGRE Pariz omogućava i besplatno učlanjenje studentima.Pored navedenog, CIGRE Pariz omogućava i besplatno učlanjenje studentima.

Članarina se uplaćuje na žiro račun CG KO CIGRE 510-21265-71 CKB AD Podgorica.

U nastavku su linkovi sa kojih možete preuzeti brošure, a za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate naš Sekretarijat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Membership renewal video 2021

 

What value does CIGRE deliver – membership benefits