Crnogorski The pages are under construction

KAKO POSTATI ČLAN CIGRE

Članstvo u CIGRE se stiče dobrovoljnim učlanjenjem na osnovu Aplikacione forme koja se podnosi Sekretarijatu CG KO CIGRE i uplatom članarine.

Godišnja članarina za kolektivne članove tipa I (Administrativna tijela, naučne i tehničke organizacije, instituti, državne ili privatne kompanije) za 2018. godinu iznosi 538€, a za kolektivne članove tipa II (Univerziteti i obrazovne ustanove) 269€.

Za individualne članove tipa I (inženjeri, direktori kompanija, naučnici, profesori, itd.) godišnja članarina za 2018. godinu iznosi 80€, a za individualne članove tipa II (inženjeri mlađi od 35 godina) 40€. Ova posebna tarifa za individualne članove tipa II važi samo 2 godine.

Članarina se uplaćuje na žiro račun CG KO CIGRE 510-21265-71 CKB AD Podgorica.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte naš Sekretarijat.

 

Collective Members Information 2018

Individual Members Information 2018

Student Members Information 2018

Membership Fees 2018