Crnogorski The pages are under construction

IV SAVJETOVANJE CG KO CIGRE
Institut "DR Simo Milošević" Igalo, 11. - 14.05.2015.


STK B3 | Postrojenja

 

Ispitivanje impedanse sistema uzemljenja transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja najvišeg pogonskog napona metodom pomerene frekvencije
Vojin Kostić - Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ Beograd; Srđan Mijušković - JP EMS; Jovan Mrvić - Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ Beograd, Nebojša Raičević - Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet
Ispitivanje kontinuiteta mrežastog uzemljivača elektroenergetskog postrojenja
Vojin Kostić, Dragan Kovačević, Aleksandar Pavlović - Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ Beograd, Nebojša Raičević - Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet
Rekonstrukcija postrojenja 220V DC i ugradnja postrojenja 230V, 50Hz UPS u HE Piva – prednosti novog rješenja
Gojko Blagojević, Nikola Daković, Danilo Rutešić – EPCG AD Nikšić
Koncept sistema upravljanja i električnih zaštita u RP 220 kV HE Piva
Nikola Daković, Gojko Blagojević - EPCG; Damir Poljak - PRO INTEGRIS d.o.o. Zagreb
Iskustvo u procesu razvoja ideje, projektovanja i realizacije mHE „VRELO“
Ljubiša Bošković, Iva Drašković, Goran Mičeta, Marija Stanojević - Sistem - mne, Podgorica; Uroš Karadžić, Radoje Vujadinović - Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet Podgorica
Kritični parametri hidrauličkih prelaznih režima u hidroelektranama sa kompeksnim protočnim sistemima
Jernej Mazij, Anton Bergant - Litostroj Power d.o.o. Ljubljana, Slovenija; Uroš Karadžić - Univerzitet Crne Gore, Mašinski Fakultet
Analiza oscilacija pritiska u sifonu Francis turbine HE "Piva" uslijed prelaznih procesa
Zdravko Giljen - EPCG, Direkcija za poslovni i tehnički razvoj