Crnogorski The pages are under construction

IV SAVJETOVANJE CG KO CIGRE
Institut "DR Simo Miloevi" Igalo, 11. - 14.05.2015.


STK B3 | Postrojenja

 

Ispitivanje impedanse sistema uzemljenja transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja najvieg pogonskog napona metodom pomerene frekvencije
Vojin Kosti - Elektrotehniki institut Nikola Tesla Beograd; Sran Mijukovi - JP EMS; Jovan Mrvi - Elektrotehniki institut Nikola Tesla Beograd, Neboja Raievi - Univerzitet u Niu, Elektronski fakultet
Ispitivanje kontinuiteta mreastog uzemljivaa elektroenergetskog postrojenja
Vojin Kosti, Dragan Kovaevi, Aleksandar Pavlovi - Elektrotehniki institut Nikola Tesla Beograd, Neboja Raievi - Univerzitet u Niu, Elektronski fakultet
Rekonstrukcija postrojenja 220V DC i ugradnja postrojenja 230V, 50Hz UPS u HE Piva prednosti novog rjeenja
Gojko Blagojevi, Nikola Dakovi, Danilo Rutei EPCG AD Niki
Koncept sistema upravljanja i elektrinih zatita u RP 220 kV HE Piva
Nikola Dakovi, Gojko Blagojevi - EPCG; Damir Poljak - PRO INTEGRIS d.o.o. Zagreb
Iskustvo u procesu razvoja ideje, projektovanja i realizacije mHE VRELO
Ljubia Bokovi, Iva Drakovi, Goran Mieta, Marija Stanojevi - Sistem - mne, Podgorica; Uro Karadi, Radoje Vujadinovi - Univerzitet Crne Gore, Mainski fakultet Podgorica
Kritini parametri hidraulikih prelaznih reima u hidroelektranama sa kompeksnim protonim sistemima
Jernej Mazij, Anton Bergant - Litostroj Power d.o.o. Ljubljana, Slovenija; Uro Karadi - Univerzitet Crne Gore, Mainski Fakultet
Analiza oscilacija pritiska u sifonu Francis turbine HE "Piva" uslijed prelaznih procesa
Zdravko Giljen - EPCG, Direkcija za poslovni i tehniki razvoj