Crnogorski The pages are under construction

STK C2 - Eksploatacija i upravljanje EES

Oblasti kojima se bavi Studijski komitet C2 su aspekti tehnikih i ljudskih resursa rada EES: metode i alati za upravljanje frekvencijom, naponom i opremom, operativno planiranje i utvrivanje sigurnosti u realnom vremenu, upravljanje u sluaju kvara i obnove sistema, vrijednovanje performansi, funkcije upravljakih centara i obuka operatera.

Studijski komitet C2 Crnogorskog Komiteta CIGRE ine:

Zoran Jovanovi, dipl.el.ing.
predsjednik STK C2
CGES A.D.
Moskovska 39
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 407 682
Fax: + 382 20 225 962
E-mail:
zoran.jovanovic@cges.me
Zoran Radulovi, dipl.el.ing.
sekretar STK C2
CGES A.D.
Moskovska 39
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 407 624
Fax: + 382 20 201 427
E-mail:
zoran.radulovic@cges.me

 

LANOVI:

Ranko Redi, dipl.el.ing.
CGES A.D.
Bogdan Mini, dipl.el.ing.
CGES A.D.
Borislav Ljumovi, dipl.el.ing.
CGES A.D.
Dalibor Mraevi, dipl.el.ing.
SIEMENS AG
Ljubo Kneevi, dipl.el.ing.
CGES A.D.
Mr Milica Dereti, dip.el.ing
CGES A.D.
Miodrag Rajkovi, dipl.el.ing.
CGES A.D.