Crnogorski The pages are under construction

STK C1 - Razvoj i ekonomija EES

Oblasti kojima se bavi Studijski komitet C1 su ekonomija i metode za analize za razvoj i istraživanja u oblasti EES: metode i alati za analize statičkih i dinamičkih stanja, problematika razvoja, planiranje i metode u različitom kontekstu, strategije upravljanja resursima.

Studijski komitet C1 Crnogorskog Komiteta CIGRE čine:

dr Zoran Miljanić, dipl.el.ing.
predsjednik STK C1
Univerzitet Crne Gore, ETF Podgorica
Bul. Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
Tel: + 382 67 862 291
Fax: + 382 20 245 873
E-mail: zormi@ac.me

 

ČLANOVI:

Branko Kotri, dipl.el.ing.
Regulatorna agencija za energetiku
Prof.dr Ilija Vujošević
ETF Podgorica
Dr Lazar Ljubiša
Miodrag Čanović, dipl.el.ing.
Ministarstvo ekonomskog razvoja
Vladimir Vujović, dipl.el.ing.
Mr Milica Knežević
KfW Banka Podgrica