Crnogorski The pages are under construction

STK C1 - Razvoj i ekonomija EES

Oblasti kojima se bavi Studijski komitet C1 su ekonomija i metode za analize za razvoj i istraivanja u oblasti EES: metode i alati za analize statikih i dinamikih stanja, problematika razvoja, planiranje i metode u razliitom kontekstu, strategije upravljanja resursima.

Studijski komitet C1 Crnogorskog Komiteta CIGRE ine:

dr Zoran Miljani, dipl.el.ing.
predsjednik STK C1
Univerzitet Crne Gore, ETF Podgorica
Bul. Dorda Vašingtona bb
81000 Podgorica
Tel: + 382 67 862 291
Fax: + 382 20 245 873
E-mail: zormi@ac.me

 

LANOVI:

Branko Kotri, dipl.el.ing.
Regulatorna agencija za energetiku
Prof.dr Ilija Vujoevi
ETF Podgorica
Dr Lazar Ljubiša
Miodrag anovi, dipl.el.ing.
Ministarstvo ekonomskog razvoja
Vladimir Vujovi, dipl.el.ing.
Mr Milica Kneevi
KfW Banka Podgrica