Crnogorski The pages are under construction

STK B1 - Kablovi

Oblasti kojima se bavi Studijski komitet B1 su: teorija, projektovanje, primjena, proizvodnja, postavljanje, ispitivanja, eksploatacija, održavanje i dijagnostičke tehnike za podzemne i podmorske AC i DC izolacione kablovske sisteme.

Studijski komitet B1 Crnogorskog Komiteta CIGRE čine:

Rade Dašić, dipl.el.ing.
predsjednik STK B1
CEDIS Podgorica
Ivana Milutinovića 12
81000 Podgorica
Tel: + 382 67 806 699
Fax:
E-mail: rade.dasic@cedis.me
Nikola Živković, dipl.el.ing.
sekretar STK B1
CEDIS Podgorica
Ivana Milutinovića 12
81000 Podgorica
Tel:+ 382 67 604 444
Fax:
E-mail: nikola.zivkovic@cedis.me

 

ČLANOVI: