Novi članovi Nadzornog odbora CG KO CIGRE

Uzevši u obzir da je Skupština CG KO CIGRE jednoglasno donijela odluku o izboru g. Milutina Kusovca za novog člana Nadzornog Odbora, dok je predlog da g. Dragan Goranović bude član Nadzornog odbora usvojen uslovno (zbog potrebe za pribavljanjem njegove  saglasnosti), na II sjednici Upravnog odbora održanoj 23.02.2022. godine je jednoglasno donesena odluka o verifikaciji zaključka Skupštine, čime je potvrđen novi sastav Nadzornog odbora CG KO CIGRE.

Članovi Nadzornog odbora su:

  • Milutin Kusovac (CEDIS d.o.o.)
  • Dragan Goranović (EPCG AD Nikšić) i
  • Bogdan Minić (CGES AD),

a njihovi zamjenici:

  • Dušan Bogetić (CGES AD),
  • Jagoš Pupović (CGES AD) i 
  • Vasilije Bašanović.

Mandat novih članova NO traje četiri godine, počevši od 01.03.2022. godine.