Novi članovi Sekretarijata CG KO CIGRE

Imajući u vidu odredbe Statuta CG KO CIGRE, kao i da poslove sekretara i računovođe od osnivanja 2008. godine obavljaju iste osobe, bilo je potrebno izabrati novog sekretara i novog računovođu CG KO CIGRE.

Na II sjednici Upravnog odbora CG KO CIGRE, održanoj 23.02.2022. godine, su jednoglasno donesene odluke o imenovanju g. Vladimira Kostića, magistra elektrotehnike, za novog sekretara CG KO CIGRE i o imenovanju g-đe Ljiljane Bajić, diplomiranog ekonomiste, za novog računovođu CG KO CIGRE.

Novi sekretar i računovođa izabrani su na četvorogodišnji period koji počinje da traje od 01.04.2022. godine.