Novi važni datumi VII Savjetovanja CG KO CIGRE

Na VII sjednici UO, održanoj 27.05.2021. godine, jednoglasno je donesena odluka o odlaganju rokova za dostavu cijelog rada i obavještenja o prihvatanju rada za VII Savjetovanje, kako slijedi:

  • dostava cijelog rada – 15.07.2021.
  • obavještenje o prihvatanju rada  - 25.07.2021.