Publikacije

U cilju promovisanja svojih aktivnosti Crnogorski komitet CIGRE je za sve članove formirao nov sadržaj „Publikacije“. U njemu se mogu naći svi referati sa dosadašnjih savjetovanja CG KO CIGRE objavljenih u okviru pojedinih studijskih komiteta, po godinama. Osim toga, navedeni su i naslovi biblioteke CG KO CIGRE, koji se u Sekretarijatu mogu posuditi na korišćenje.

Pristup će, u ovoj fazi, biti omogućen svim članovima CG KO CIGRE  koji su izmirili obavezu plaćanja članarine zaključno sa 2019. godinom, uz e-mail adresu i password koji korisnici generišu na portalu.