Produženje roka za prijavu sažetka radova

Shodno odluci Upravnog odbora produžava se rok za dostavu prijave i sažetka rada na 10.02.2021. za VII SAVJETOVANJE CG KO CIGRE.

Važni datumi:

  • dostava prijave i sažetka rada – 10.02.2021.
  • obavještenje o prihvatanju prijave rada – 15.02.2021.
  • dostava cijelog rada – 15.03.2021.
  • obavještenje o prihvatanju rada  - 25.03.2021.

 

VII SAVJETOVANJE CG KO CIGRE