Izabrani novi predsjednici STK A3 i B4

Na VI redovnoj sjednici Skupštine CG KO CIGRE održanoj 15.05.2019. godine, donesena je odluka da se usvoje prijedlozi UO i da se imenuju novi članovi Upravnog odbora: 
•     Predsjednik STK A3 – Bojan Đordan, dipl.el.ing. (EPCG AD Nikšić),
•     Predsjednik STK B4 – Nikola Kuljača, dipl.el.ing. (Terna Crna Gora).