Izabran novi predsjednik CG KO CIGRE

Na VI redovnoj sjednici Skupštine CG KO CIGRE održanoj 15.05.2019. godine, na prijedlog Upravnog odbora, za novog predsjednika CG KO CIGRE izabran je mr Predrag Mijajlović, dipl.el.ing.