Crnogorski The pages are under construction

Nagrade za najbolje diplomce Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Na svečanosti kojom je Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore proslavio je 56 godina postojanja i rada, uručene su nagrade istaknutim diplomcima sa tri studijska programa: Energetika i automatika, Elektronika, telekomunikacije i računari i Studije primijenjenog računarstva.

Uz čestitke na dosadašnjm rezultatima, diplomcima smo poželjeli uspjeh u budućem stručnom i naučnom usavršavanju i radu.

Opširnije na http://www.ucg.ac.me/objava/blog/1267/objava/11191-proslavljeno-56-godina-rada