Crnogorski The pages are under construction

POTPISAN SPORAZUM O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU CGES-a I CG KO CIGRE

U Podgorici je 05.05.2015. godine potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji Crnogorskog elektroprenosnog sistema i Crnogorskog komiteta CIGRE. Sporazum su potpisali izvršni direktor CGES-a Ivan Bulatović i Prof.dr Milutin Ostojić, predsjednik CG KO CIGRE.

Cilj saradnje CGES-a i CG KO CIGRE je prepoznat u članstvu CGES-a u CIGRE Pariz, tematskom djelovanju Studijskih komiteta i Savjetovanja CG KO CIGRE i učešću stručnjaka iz CG KO CIGRE u razvojnim, investicionim i eksploatacionim aktivnostima CGES-a.