Crnogorski The pages are under construction

Usvojen novi Pravilnik o radu savjetovanja i drugih naučno-stručnih skupova Crnogorskog Komiteta CIGRE

Upravni odbor CG KO CIGRE je na sjednici održanoj 06.03.2019. godine donio Odluku o usvajanju novog Pravilnika o radu savjetovanja i drugih naučno-stručnih skupova Crnogorskog Komiteta CIGRE.

Pomenutim dokumentom su obuhvaćene procedure od značaja za skupove CG KO CIGRE.

Pravilnik se može preuzeti sa linka.