Crnogorski The pages are under construction

Učešće CG KO CIGRE na 13. savjetovanju BH K CIGRE, 17 - 21.9.2017., Neum, BiH

Na 13. Savjetovanju BH K CIGRE, naš komitet su predstavljali Momir Grbović, potpredsjednik, i Vojislav Srdanović, predsjednik STK C5 CG KO CIGRE.
Više podataka o savjetovanju na http://bhkcigre.ba/bhs/Najave/13-SAVJETOVANJE-BH-KOMITETA/Clanak/13-SAVJETOVANJE