Crnogorski The pages are under construction

Učešće CG KO CIGRE na I sastanku SEERC, 27.1.2014., Rim, Italija

Domaćini sastanka su bili NC CIGRE Italija i Univerzitet La Sapienza u Rimu. 

Sastanku su prisustvovali:

Massimo Rebolini, Massimo Pompili, Enrico M. Carlini, Marco Marelli (all Italy)

Krešimir Bakič (Slovenia)

Gojko Dotlić, Đorđe Golubović, Jovanka Gajica (Serbia)

Božidar Filipović-Grčić (Croatia)

Yuriy Bondarenko, Elena Prystupchuk (Ukraine)

Milutin Ostojić, Claudio Marchiori (Montenegro)

Rusmir Mahmutčehajić, Mario Kokoruš (Bosnia and Herzegovina)

Rubin Taleski (Macedonia)

Na sastanku je dogovoreno da se I savjetovanje SEERC-a održi 2015. godine u Portorožu, Slovenija. Formirana je Ad Hoc grupa koja će pripremiti izvještaj u vezi sa organizaciom i preferencijalnim temama za Savjetovanje.