CG KO CIGRE

CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) - Međunarodno vijeće za velike električne mreže je jedna od vodećih međunarodnih organizacija koja se bavi tehničkim, ekonomskim, organizacionim i regulatornim aspektima elektroenergetskih sistema. To je međunarodna nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Parizu, osnovana 1921. godine sa ciljem da učvrsti i razvije razmjenu stručnih znanja i informacija, među stručnjacima svih zemalja o problematici proizvodnje i visokonaponskog prenosa električne energije... >>

Crnogorski Komitet Međunarodnog vijeća za velike električne mreže je samostalna, dobrovoljna organizacija, koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i naučnim pitanjima iz područja proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, proizvodnje električne opreme i problematikom elektroenergetskih sistema.... >>


Događaji

4. SEERC konferencija - İstanbul

Četvrta SEERC konferencija će se održati u Istanbulu (Turska) od 11. do 13. oktobra 2023. godine.

CIGRE je jedna od najstarijih svetskih međunarodnih tehničkih organizacija koja ima četiri regionalna savjeta širom svjeta. Savjet jugoistočne Evrope CIGRE (SEERC) kao jednu od pomenuta četiri, čini sedamnaest zemalja članica uključujući Austriju, Bosnu i   Hercegovinu, Hrvatsku, Češku, Slovačku, Grčku, Gruziju, Mađarsku, Izrael, Italiju, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Rumuniju , Srbiju, Sloveniju, Tursku i Ukrajinu.

Više informacija o konferenciji i za registraciju mozete naći na adresi http://www.seercturkiye2023.com/

 

kompletna vijest >>>


VIII SAVJETOVANJE CG KO CIGRE

8. Savjetovanje CG KO CIGRE održano je od 9. do 12. maja 2023. god. u hotelu Avala, Budva.

 

kompletna vijest >>>