CG KO CIGRE

CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) - Međunarodno vijeće za velike električne mreže je jedna od vodećih međunarodnih organizacija koja se bavi tehničkim, ekonomskim, organizacionim i regulatornim aspektima elektroenergetskih sistema. To je međunarodna nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Parizu, osnovana 1921. godine sa ciljem da učvrsti i razvije razmjenu stručnih znanja i informacija, među stručnjacima svih zemalja o problematici proizvodnje i visokonaponskog prenosa električne energije... >>

Crnogorski Komitet Međunarodnog vijeća za velike električne mreže je samostalna, dobrovoljna organizacija, koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i naučnim pitanjima iz područja proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, proizvodnje električne opreme i problematikom elektroenergetskih sistema.... >>


Događaji

VIII SAVJETOVANJE CG KO CIGRE

8. Savjetovanje CG KO CIGRE održano je od 9. do 12. maja 2023. god. u hotelu Avala, Budva.

 

kompletna vijest >>>


Priznanja zaslužnim članovima CG KO CIGRE

U čast jubileja – 100 godina od osnivanja CIGRE, od VII Savjetovanja će biti ustanovljena praksa odavanja priznanja i plaketa zaslužnim članovima CG KO CIGRE, kao gest kolegijalnosti i iskrene pažnje. Priznanja i plakete je tokom ceremonije Svečanog otvaranja uručio predsjednik CG KO CIGRE, g-din Predrag Mijajlović. Priznanja u znak zahvalnosti za dugogodišnji, neprekidni rad na organizaciji i afirmaciji CG KO CIGRE  dodijeljena su Momiru Grboviću, Milici Deretić i Snežani Stanković. Plakete u znak zahvalnosti za dugogodišnji, stalni i izuzetno kvalitetan stručni rad u CG KO CIGRE dodijeljene su Vlajku Jaukoviću, Borislavu Brnjadi, Slavki Marković i Ranku Vukotiću. Plakete u znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos razvoju CG KO CIGRE dodijeljene su Snežani Ivanović , Blagoti Novoselu i Dragutinu Martinoviću.

Priznanje za životno djelo dodijeljeno je istaknutom stručnjaku, profesorici Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Prof.dr Jadranki Radović.

kompletna vijest >>>